Prevence Avalone a Nábor ČNRKD

V tomto roce, jsme intenzivně začali spolupracovat s nadačním spolkem Avalone Pálí a Českým národním registrem kostní dřeně. Proto součástí této akce bude preventivní program spolku Avalone, který se snaží veřejnost informovat o nástrahách popálení zejména u dětí. Ukáže Vám s jakými případy se setkali a účastní se i děti, kterým tento spolek v minulosti pomohl.

S českým národním registrem kostní dřeně pořádáme už 27.2.2021 jeden nábor možných dárců kostní dřeně, kteří se chtějí zapsat do registru a tím i zapsat někomu do života. Také v den akce se další zájemci můžou připojit.

Společně s Avalone a ČNRDD předvede plzeňský záchranářský spolek Life Saving Support rychlé a akutní ošetření různých zranění.

Více informací o organizacích

Avalone z.s.

Činnost spolku je zaměřen na pomoc dětem po těžkém urazu popálením a jejich rodinám v oblasti psychosociální, krizová intervence pro těžce popálené děti, jejich rodiče i blízké. Pomoc zdravým dětem prevencí, jelikož 95% úrazů lze předejít.

Motto spolku je : ,, Podaří-li se nám ochránit od strašného utrpení jedno jediné dítě, či pomoci dítěti po devastujícím popálení, naše snaha a činnost má smysl.

Český národní registr kostní dřeně (ČNRDD)

Registr dárců dřeně je databáze zdravých dobrovolníků ochotných darovat v případě potřeby malou část vlastních krvetvorných buněk k transplantaci komukoliv.

Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je u nás i ve světě zcela zdarma.

ČNRDD působí jako nestátní organizace, již od roku 1992. Patří mezi nejefektivněji pracující registry světa. Jako čtvrtý na světě se stal nositelem prestižní akreditace Světové asociace dárců dřeně – WMDA.

Life Saving Support

Spolek složený ze studentů a absoloventů Lékařské fakulty v Plzni. Máme zájem o urgentní medicínu, medicínu katastrof a snažíme se v tomto oboru vzdělávat i ve svém volném čase. Místo knih upřednostňujeme praxi a proto vyhledáváme semináře a workshopy na tohle téma. Nebojíme se jezdit na záchranářské soutěže, jsme pravidelními účastníky SOS Extreme, Rozkoš Rescue a dalších soutěží po ČR. Rádi také předáváme znalosti dál, učíme první pomoc na základních a středních školách v Plzni.