O nábor dárců kostní dřeně byl zájem

V Zahořanech v sobotu 27.2.2021 uspořádal náš spolek Oprechtice Firesport team z.s. - Nábor dárců kostní dřeně do Českého národního registru.

Vše náš spolek zorganizoval ve spolupráci s Českým národním registrem kostní dřeně na pomoc s hledáním vhodného dárce kostní dřeně pro dobrovolného hasiče Standu Piela z SDH Malesice, který onemocněl akutní myleoidní leukémií.

Dostavilo se více zájemců, někteří z důvodu zdravotních problémů nemohli být zapsáni. Celkově se tedy uskutečnil zápis 10 potenciálních dárců kostní dřeně. Každý dostal od našeho spolku Pamětní list vstupu do registru.

I v nelehké době, která panuje okolo nás bohužel onkologicky nemocní potřebují naši pomoc. Všichní zúčastnění i z řad našich členů zasluhují obrovské poděkování. Nejsou lhostejní k druhým a snaží se pomoci za každou cenu.

Ještě po náboru se nám ozývali další lidé, kteří se chtěli zapsat a nestihli v sobotu přijet. Proto Nábor dárců bude i součástí benefiční akce #Rytířpomáhá Davidovi v Zahořanech 21.8.2021. Pokud by se akce nemohla uskutečnit z důvodů pandemie, zorganizujeme opět další nábor v našem okrese.