Hasičská soutěž – informace

5. ročník hasičské soutěže
,, O pohár starosty obce ''

PROGRAM SOUTĚŽE

Registrace pořadí probíhá na portále firesport.eu :

Rezervace ZDE

9:00 – příjezd družstev

Prezence družstev do 9:30 hodin

Hasičská soutěž proběhne ve dvou kolech, kde pro pořadí bude rozhodující nejlepší čas útoku

V případě účasti více než 30 týmů proběhne soutěž jednokolově

Ocenění :

Všechny týmy budou oceněni, pro první tři místa v každé kategorii speciální trofej k charitativní akci spojenou s hasičskou soutěží. Pro každého vítěze v jednotlivých kategoriích putovní pohár a sud piva.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Kategorie muži, ženy a PS 12

Dopravní vedení na 2B. Povoleny úzké hadice B65 a C42.

Družstvo 7 členů, povoleny zápůjčky 2 členů na jakýkoliv post.

Stroj může být nastartován, čára nástřiku nedoknutelná, mezera spojek na papír mezi zuby, savicové spojení musí být sešroubován a sací koš nasazen před ponořením do vody.

Při ulitém startu se start opakuje. Příprava na základně 5 minut.

STARTOVNÉ :

Jelikož celý výdělek z charitativní akce putuje na pomoc Davidovi nemocného s akutní lymfoblastickou leukémií, jsme se rozhodli pro 350 kč na družstvo.

4.ročník hasičské soutěže 2020