Finanční podpora od Nadace transplantace kostní dřeně

Veliké poděkování posíláme

Nadaci pro transplantace kostní dřeně, která podpořila finančním darem 15000 Kč Davida a jeho rodinu.
Navíc podpořila i naši akci #Rytířpomáhá Davidovi, částkou 10000 Kč věnovanou na zajištění pořadatelských výdajů.